Fordított adózás szabálya

Cégünk egy kis segítséget szeretne adni a 2015. január 1-től érvénybe lépő Fordított ÁFÁ-val kapcsolatban: 
A 2015.01.01.-től a vasanyagok többségére bevezetésre kerül a „fordított" adózás alkalmazása.

Magánszemély

vásárlása esetén, az adózás illetve számlázás nem változik, továbbra is 27 %-os áfa megfizetésével vásárolhat.

Egyéni vállalkozó

vásárlása esetén, nyilatkozat kitöltése adatok, adószám és bélyegző minden esetben szükséges, mivel számukra a fordított adózás hatálya alá eső termékeket csak fordított adózással (0%-os adótartalommal, azaz nettó áron) számlázhatjuk ki. 

Céges vásárlás

esetén, nyilatkozat kitöltése cégadatok, adószám, cégbélyegző és aláírási címpéldány másolat minden esetben szükséges, mivel számukra a fordított adózás hatálya alá eső termékeket fordított adózással (0%-os adótartalommal, azaz nettó áron) számlázhatjuk csak ki.  

Kérjük, hogy a nyilatkozatok kitöltésénél az alábbiakra legyenek különös figyelemmel:

- Hitelesen nyilatkozatot csak aláírási címpéldánnyal rendelkező cégszerű aláírásra jogosult személy adhat, ezért kérjük, hogy ilyen személy írja alá a cég részéről a nyilatkozatot

- A nyilatkozat hitelességéhez szükséges két tanú aláírása

- Szíveskedjenek részünkre megküldeni az eredeti nyilatkozattal együtt az aláíró képviselő aláírási címpéldány másolatát is

- Az áruátvételre felhatalmazottak személyi adatait minden esetben töltsék ki, mert ezen adatok felhasználásával tudjuk ellenőrizni, hogy meghatalmazottnak adunk fordított adózás hatálya alá eső terméket

- E-mailben nyilatkozatot csak beszkennelt és aláírt formában tudunk elfogadni, amin az aláíró csak aláírási címpéldánnyal rendelkező, cégszerű aláírásra jogosult személy lehet. A jogosult aláírása és az aláírási címpéldány nélküli melléklet, vagy csak szöveges e-mailben megírt nyilatkozat/meghatalmazás nem alkalmas az ÁFA fizetési kötelezettség vállalásának bizonyítására.

Fordított adózást kell alkalmazni: ha a vevő belföldön nyilvántartásba vett adóalanyisággal rendelkezik, és nincsen az Áfa tv.-ben szabályozott olyan jogállása, amelynek alapján tőle az általános forgalmi adó fizetése ne lenne követelhető. Ebben az esetben fordított adózású termékekről 0 % adótartalommal fordított áfás számlát kell kiállítanunk. 

Fontos tudni, hogy a hatályos ÁFA törvény alapján a fordított adózású termékek vételéről és eladásáról az ÁFA bevallás mellékletében adószám, teljesítés időpontja és vámtarifaszám (termékcsoport) szerint csoportosítva cégünk minden hónapban nyilatkozik az adóhatóság felé, és ugyanígy nyilatkoznia kell ÁFA bevallási határdőig a fordított adózásra jogosult vásárlóinknak is. Ezért mindannyiunk érdeke, hogy csak a meghatalmazottak vehessenek át ilyen termékeket, ellenkező esetben a termékút - így a végfelhasználói ÁFA fizetési kötelezettség - nem lesz nyomonkövethető.

ÁFA körös vásárlóinknak tehát nem adhatunk fordított adózású terméket normál (27%-os) ÁFA kulccsal. Ez alól csak egy kivétel van, ha a vevő csak pénztárgépes nyugtán bizonylatolt terméket vásárol, ilyenkor viszont nincs lehetősége azt költségként elszámolni.

ÁRU VISSZAVÉTEL

• Árut csak újra eladható állapotban veszünk vissza, amennyiben annak csomagolása ép, tiszta, továbbá a termék nem sérült, hiányos és nincsenek rajta használati nyomok.

• Az áru visszavásárlásnak törvényi feltétele és jogszabályi kötelezettsége az eredeti pénztárgép nyugta, illetve számla bemutatása, melyet minden vásárlás alkalmával a vásárlók rendelkezésére bocsátunk.

• Egyedi beszerzésű (személyre szabottan rendelt), állandóan készleten nem tartott terméket nem áll módunkban visszavenni.

• Méretre darabolt, megmunkált terméket nem áll módunkban visszavenni.

• Egy tételből csak a teljes megvásárolt mennyiséget áll módunkban visszavenni.

• 30 naptári napnál régebben vásárolt terméket nem áll módunkban visszavenni.

TERMÉKET CSAK A FENT LEÍRTAK ALAPJÁN ÁLL MÓDUNKBAN VISSZAVENNI. CSERÉRE NINCS LEHETŐSÉG!

Kérjük kedves Vásárlóinkat, hogy a későbbi reklamáció elkerülése érdekében vásárlásukat minden esetben kellő körültekintéssel végezzék, figyelmet fordítva
a pontos mennyiségre, és a használni kívánt termékek jellegére vonatkozóan !